Βασιλείου - Τροφίνκο ΑΕΒΕ
Certification
Vassiliou-Trofinko SA Frozen Foods

In 1998, as part of our continuing improvement of the quality offered by our products and services, we set up a documented quality system in accordance with ΕΝ ISO and now have ISO 9001, 22000, IFS (higher level), FDA, MSC and the ASC certification.

Κατεψυγμένα Αλιεύματα με πιστοποίηση ποιότητας από την ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ
Κατεψυγμένα θαλασσινά με πιστοποίηση ποιότητας
Κατεψυγμένα Αλιεύματα με πιστοποίηση ποιότητας από την ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ