Βασιλείου - Τροφίνκο ΑΕΒΕ
Πιστοποιήσεις
Βασιλείου - Τροφίνκο ΑΕΒΕ Πρότυπος Βιοµηχανία Κατεψυγµένων Τροφίµων

Μέσα στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης της προσφερόμενης ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών μας, η εταιρεία εγκατέστησε το 1998 καταγεγραμμένο σύστημα ποιότητας κατά ΕΝ ISO και έως σήμερα είναι πιστοποιημένη με ISO (9001, 22000, 14001), IFS (higher level), FDA, MSC και ASC.