Βασιλείου - Τροφίνκο ΑΕΒΕ
Πιστοποιήσεις
Βασιλείου - Τροφίνκο ΑΕΒΕ Πρότυπος Βιοµηχανία Κατεψυγµένων Τροφίµων

Μέσα στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης της προσφερόμενης ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών μας, η εταιρεία εγκατέστησε το 1998 καταγεγραμμένο σύστημα ποιότητας κατά ΕΝ ISO και έως σήμερα είναι πιστοποιημένη με ISO (9001, 22000, 14001), IFS (higher level), FDA, MSC και ASC.

Κατεψυγμένα Αλιεύματα με πιστοποίηση ποιότητας από την ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ
Κατεψυγμένα θαλασσινά με πιστοποίηση ποιότητας
Κατεψυγμένα Αλιεύματα με πιστοποίηση ποιότητας από την ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ