Εταιρική Ευθύνη
Βασιλείου - Τροφίνκο ΑΕΒΕ Πρότυπος Βιοµηχανία Κατεψυγµένων Τροφίµων

Η Βασιλείου Τροφίνκο ΑΕΒΕ, αποτελεί οντότητα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενη από τα δεδομένα της εποχής. Σεβόμενη τη κοινωνία και το περιβάλλον, διαθέτει κάθε χρόνο ένα αξιοσέβαστο ποσό σε θέματα κοινωνικής ευθύνης.

Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, η εταιρεία δε στηρίζει σε καμία περίπτωση την παιδική εργασία, ενώ δίνει ίσες ευκαιρίες στο προσωπικό της, χωρίς διακρίσεις. Βασικό μέλημά της είναι η συνεχής εξέλιξη των εργαζομένων της, με γνώμονα την προσωπική και επαγγελματική πρόοδο του καθενός και της άρτιας και αποδοτικής συνεργασίας του συνόλου αυτών.

Σε αυτήν την κατεύθυνση πραγματοποιούνται συνεχείς εκπαιδεύσεις για την καλύτερη και πληρέστερη κατανόηση του αντικειμένου της εταιρείας, πάντα σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις και νέες επιταγές της εποχής μας.