Βασιλείου - Τροφίνκο ΑΕΒΕ
Εγκαταστάσεις & Εξοπλισμός
Βασιλείου - Τροφίνκο ΑΕΒΕ Πρότυπος Βιοµηχανία Κατεψυγµένων Τροφίµων

Ο σεβασμός προς την υγεία των καταναλωτών διασφαλίζεται με την εφαρμογή καθημερινών ελέγχων σε όλα τα στάδια επεξεργασίας, όπως προβλέπεται και περιγράφεται από τα συστήματα HACCP και ISO.

Για τους λόγους αυτούς η Βασιλείου – Τροφίνκο ΑΕΒΕ συνεχώς ενημερώνεται και εξελίσσεται, υιοθετώντας νέες παραγωγικές μεθόδους και πλήρως εκσυγχρονισμένα συστήματα.

Έτσι προσφέρει μόνο προϊόντα άριστης ποιότητας. Οι απαιτήσεις της αγοράς και η πρόθεση εκσυγχρονισμού της λειτουργίας, οδήγησαν από το 2004 τον εκμοντερνισμό της επιχείρησής μας, επεκτείνοντας τις εγκαταστάσεις στη Μαγούλα Αττικής, με υπερσύγχρονες ψυκτικές εγκαταστάσεις αποθηκευτικού δυναμικού 5.000 παλετών.

Ακολούθησαν πανομοιότυπες υποδομές δυναμικού 500 παλετών στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Κρήτης και η μετεγκατάσταση σε νέο χώρο, του υποκαταστήματός μας στη Θεσσαλονίκης. Τέλος, το 2017 εγκαινιάσαμε το άνοιγμα των νέων γραφείων στη Βούλα Αττικής.

Η Βασιλείου – Τροφίνκο ΑΕΒΕ, τηρώντας πιστά και απαρέγκλιτα τις πιο πάνω προδιαγραφές της “ψυκτικής αλυσίδας” διασφαλίζει στο 100% την υγιεινή των κατεψυγμένων που προμηθεύει στην κατανάλωση.