Βασιλείου - Τροφίνκο ΑΕΒΕ
Εξαγωγές
Βασιλείου - Τροφίνκο ΑΕΒΕ Πρότυπος Βιοµηχανία Κατεψυγµένων Τροφίµων

Μέσω της οργανωμένης μας δομής από το 2008 έχουμε αναπτύξει την παρουσία μας με επώνυμα προϊόντα σε 15 χώρες της Βόρειας Ευρώπης, της Μεσογείου, των Βαλκανίων, καθώς και στην Κύπρο (Rologis LTD) και την Αμερική (FDA registered).