Περιβάλλον
Βασιλείου - Τροφίνκο ΑΕΒΕ Πρότυπος Βιοµηχανία Κατεψυγµένων Τροφίµων

Η εταιρεία μας αναγνωρίζοντας την ευθύνη της απέναντι στο περιβάλλον, εστιάζει τις δραστηριότητές της στην προστασία των φυσικών πόρων με βάση τους παρακάτω άξονες:

Στήριξη της αειφόρου ανάπτυξης και της βιώσιμης αλιείας: υπεύθυνη επιλογή προμηθευτών, οι οποίοι εφαρμόζουν νόμιμες πρακτικές αλίευσης και φιλικές προς το περιβάλλον. MSC, ASC certificates .

Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση πόρων: Η εταιρεία δίνει, επίσης, ιδιαίτερη σημασία στον τομέα της ανακύκλωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις εγκαταστάσεις μας πραγματοποιείται ανακύκλωση χαρτιού, μπαταριών και μελανιού.

Κομποστοποίηση ως τελικό στάδιο επεξεργασίας των υποπροϊόντων: Κατά την κομποστοποίηση, τα οργανικά υπολείμματα που προέρχονται από τη διαδικασία της παραγωγής, τροποποιούνται σε βιολογικά σταθερές χημικές ενώσεις, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός εξαιρετικού εδαφοβελτιωτικού για τη φυτική παραγωγή. Συνεπώς, το ενεργειακό αποτύπωμα βελτιώνεται, ενώ η ενέργεια για την ανακύκλωση προϊόντων μηδενίζεται.

Επιπλέον, για την εξοικονόμηση του πολύτιμου νερού, η εταιρεία έχει δημιουργήσει σύστημα επεξεργασίας και ανακύκλωσης αυτού από τον τομέα της παραγωγής, που με τη βοήθεια βιολογικού καθαρισμού, το εν λόγω νερό επαναχρησιμοποιείται για το πότισμα της έκτασης του εργοστασίου.

Επίσης, από το 2006 έως σήμερα έχουμε συμβάλλει στην αγορά 3 οχημάτων ανακύκλωσης.

Φωτοβολταϊκά πάνελ: εξοικονόμηση της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για την λειτουργία της παραγωγικής μας μονάδας.

Μείωση των εκπομπών καυσαερίων: βέλτιστη χρήση οχημάτων και μέτρηση εκπομπών ρύπων εργοστασίου.

Μείωση χρήσης πλαστικού: δέσμευση των προμηθευτών μας ως προς αυτή την κατεύθυνση και πλάνο μείωσης πλαστικού 30% σε όλες τις συσκευασίες μας έως το 2030.